Finanse i księgowość

Świadczymy usługi doradztwa podatkowego

Oferta Vitreum

Kadry i płace

Każda firma powinna zatrudniać osobę odpowiedzialną za obsługę kadr i płac. Oferujemy kompleksowe usługi wchodzące w zakres tej części funkcjonowania przedsiębiorstwa. Zajmujemy się sporządzaniem i prowadzeniem wymaganej dokumentacji, w tym między innymi listy płac, deklaracji podatkowych od wynagrodzeń pracowniczych, a także dokumentów związanych z nawiązaniem bądź rozwiązaniem stosunku pracy. Ponadto, bierzemy na siebie rozliczanie umów i badanie prawidłowości rozliczeń w ZUS.

Księgowość

Bardzo ważne jest, aby w każdym przedsiębiorstwie pracowała osoba zorientowana w kwestii prawnych, podatkowych i zagadnieniach związanych z zarządzaniem i finansowaniem przedsięwzięć. Oferujemy usługi w zakres których wchodzą na przykład: prowadzenie rejestrów podatkowych dla płatników VAT-u. Poza tym zakładamy plany kont, udzielamy porad i wyjaśnień księgowo-podatkowych oraz zajmujemy się rozliczaniem i księgowaniem dotacji unijnych.

Doradztwo podatkowe

Prawo podatkowe jest bardzo wymagającym działem usług prawniczych. Oferujemy profesjonalną obsługę każdego rodzaju przedsiębiorstwa. Wśród naszych propozycji znajdują konsultacje oraz porady przy interpretacji poszczególnych sytuacji, które miały podatkowe konsekwencje. Zajmujemy się także sporządzanie zeznań i deklaracji prawnych, audytem podatkowym i jesteśmy wsparciem podczas kontroli podatkowej przedsiębiorstwa.

Poza wyżej wymienionymi usługami, zajmujemy się analizami instytucjonalno-finansowymi (pomagamy w ocenie finansowej i ekonomicznej firmy)  a także przekazywaniem wiedzy o dotacjach na specjalnie organizowanych w tym celu szkoleniach.