Analizy i szkolenia

Oferujemy pełną analizę instytucjonalno-finansową

Propozycja Vitreum

W ramach świadczonych usług wszystkim klientom oferujemy wsparcie w sektorze finansowym. Vitreum nieraz już pomagał zleceniodawcom w zakresie oceny finansowej i ekonomicznej planowanych przedsięwzięć. Klienci mogą liczyć na nas w sytuacji, kiedy należy przygotować następujące dokumenty:

  • Analizę finansową i ekonomiczną inwestycji
  • Analizę finansowo-ekonomiczną dla planów podchodzących ze środków UE
  • Oszacowanie szans wykonalności dla projektów starających się o dofinansowanie ze środków UE
  • Biznesplan zarówno pod projekty i kredyty

Obecnie mamy na swoim koncie kilkaset wykonanych z powodzeniem analiz finansowo-ekonomicznych.

Szkolenia

Po latach obserwacji funkcjonowania sfery księgowości w firmach doszliśmy do wniosku, że powinniśmy podzielić się posiadaną przez nas wiedzą. Wiele kwestii sprawia problemy, mimo wysokich kompetencji osób zajmujących się księgowością w firmach. Zajmujemy się organizacją specjalistycznych szkoleń. Obecnie możemy zaproponować kursy:

  • Procesy zarządzania ryzykiem – audyt wewnętrzny w projektach PO KL
  • Jak księgować fundusze z Unii Europejskiej – przygotowanie jednostki do realizacji projektu
  • Zasady rozliczania projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

 

zdj3